به روایت تصویر؛
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۲۱:۲۶ چاپ
گیل نگاه/مانی پوراحمد:طی شب های گذشته شمار زیادی از گیلانی ها، گرد هم جمع می شدند تا تماشاگر رقابت های پرهیجان کشتی گیله مردی در روستای «پس ویشه» باشند. ورزشی که گفته می شود پیشینه اش به قرن سوم هجری شمسی در جغرافیای گیلان برمی گردد. این کشتی از گذشته های دور و معمولاً بعد از برداشت محصول در تابستان با آداب ورسوم خاصی در نقاط مختلف استان گیلان برگزار می شده است. کشتی گیله مردی در سال ۹۰ به شماره ۴۱۴ در فهرست آثار معنوی ایران به ثبت رسید. هرچند در کشتی گیله مردی هیچ رده بندی وزنی و محدودیت زمانی برای نبردها وجود ندارد اما روح پهلوانی و رعایت حال رقیب در آن بر اساس قوانین خاص پیش بینی شده است. اگر طاقت کشتی گیری هنگام مسابقه سرآمد می تواند از داور درخواست توقف بازی را داشته باشد در سال های گذشته در مسابقات بزرگ، بزرگان روستا به قهرمانی که موفق به شکست دادن تمام رقیبانش شده بود یک گاو یا اسب یا شال ابریشمی گلدار هدیه می دادند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code