آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراها را ابلاغ شد؛
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۲۸ چاپ
گیل نگاه:آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تدوین شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را ابلاغ کرد. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ هیات وزیران تصویب و با شماره ۱۰۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code