گیل نگاه:  راز دختر جوان که با طراحی سناریویی قصد اخاذی از پسر پولداری را داشت، فاش شد. به گزارش جام جم، روزهای پایانی هفته گذشته دخترج جوانی با حضور در پلیس آگاهی تهران از دو جوان به اتهام سرقت شکایت کرد. شاکی به افسر تحقیق گفت: دو روز پیش در یکی از محله های شمال تهران منتظر تاکسی بودم تا به خانه ام برگردم و هر چه منتظر شدم، خودرویی نیامد. نیم ساعت بعد خودروی پورشه ای که دو مرد جوان سرنشینان آن بودند، مقابلم توقف کرد. با اصرار راننده و بی آن که بدانم آنها چه نقشه ای در سر دارند، سوار خودرو شدم و راننده ادامه مسیر داد. وی افزود: بعد از طی مسافتی یکی از آنها در حالی که چاقویی به دست داشت، مرا تهدید کرد و بعد راننده وارد کوچه خلوتی شد. آنها کیفم را به زور از من گرفتند و گوشی و یک میلیون تومان پول و کارت های بانکی ام را سرقت کردند. بعد هم هردویشان مرا کتک زدند و از داخل خودرو بیرون انداختند. با شکایت دختر جوان، تحقیقات پلیسی برای یافتن این دو جوان فراری ادامه داشت تا این که روز بعد شاکی با حضور در پلیس آگاهی تهران مدعی شد راننده را به طور اتفاقی در خیابان دیده و او را تعقیب کرده و توانسته خانه وی را حوالی سعادت آباد تهران شناسایی کند. ماموران با ورود به آنجا مرد جوان را بازداشت کردند. متهم به افسر تحقیق توضیح داد: من مدیر یک شرکت حفاری در جنوب کشور هستم و دفترکارم در شمال پایتخت است. شاکی دروغ می گوید. من و دوستم از او سرقت نکردیم . او قصد اخاذی از مرا داشت . من قصد ازدواج با دختری را داشتم، اما به دلیل مخالفت های خانواده اش با این ازدواج در عشقم شکست خورده و بشدت ناراحت بودم. آن روز با دوستم از دفتر برمی گشتیم که شاکی را در خیابان دیدیم که منتظر تاکسی بود. سوارش کردیم. بعد از طی مسافتی دوستم را به مقصد رساندم و با دختر جوان تنها شدم . با هم حرف زدیم که متوجه شدم تنها زندگی می کند. وی ادامه داد: شماره ام را به او دادم تا با هم دوست شویم . روز بعد با او در یکی از محله های شمال غرب تهران قرار گذاشتم . چون در عشقم شکست خورده بودم، تصمیم گرفتم با او رابطه دوستانه ای برقرار کنم . او همان روز از من 400 هزار تومان خواست که 200 هزار تومان به او دادم. او وقتی به خانه ام در سعادت آباد آمد و فهمید وضع مالی ام خوب است، 20 میلیون تومان خواست. او تهدید کرد اگر این پول را ندهم، سر و صدا می کند و آبرویم را جلوی همسایه ها می برد. من هم 200 هزار تومان دیگر به او دادم تا خانه را ترک کند. او می خواست از من اخاذی کند. زمانی که موفق نشد، تهدید کرد از من شکایت می کند به همین دلیل با اجرای این سناریوی دروغین و شکایت از من و دوستم می خواهد ما را به دردسر بیندازد. با توجه به گفته های جوان مهندس، دوست او نیز برای تحقیقات احضار شد و در تحقیقات پلیسی گفته های دوستش را تائید کرد و گفت دختر جوان با این شکایت دروغین قصد اخاذی دارد. بنابراین آن دو در مواجهه حضوری با دختر جوان قرار گرفتند. او زمانی که راز اقدام برای اخاذی سیاهش را فاش شده دید، ناچار اعتراف کرد و گفت: سرقتی از من نشده است. در جریان دوستی ام با جوان مهندس وسوسه شدم تا از وی 20 میلیون تومان اخاذی کنم که در اجرای نقشه ام ناکام مانده و به قصد انتقام گیری با شکایت دروغین آن دو را به دردسر انداختم. با رازگشایی از این ماجرا، تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code