گیل نگاه: دوّار اجرایِ موسیقاییِ سولویِ امیرِ بال افشان است که در آن تلاش می کند با سازهایش و آوازش و، ترکیب این ها با تصویر و نور، فُرم موسیقایی نویی بسازد. دوّار از برهم نشستگی صداها ی آشنا و ناآشنای گیتارالکتریک و فلوت و ویولن شکل می گیرد. امیر بال افشان گاهی مثل طبل بر گیتار می کوبد. گاهی شعرها را می بُرَد و تکه ها را میخ می کند و نت ها را بر جایِ موسیقی می کوبد. دوّار بر موسیقی تصویر می گذارد، یعنی موسیقی متن فیلم را بدل به فیلمِ متنِ موسیقی می کند. دوّار ظاهراً جانداریست، گردابیست که دایره می زاید و دایره ها دوّارند. دومین دوّار پنجشنبه، 18 مرداد 97 در تماشاخانه هامون به روی صحنه می رود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code