گیل نگاه: مدیرجهاد کشاورزی تالش گفت: روسیه از مشتری های مهم کیوی تالش است. موسوی در گفت وگو با ایسنا، گفت: تالش قطب تولید کیوی در گیلان است و بیش از 4هزار و 500نفر در این شهرستان به تولید این محصول مشغول هستند. وی با اشاره به اینکه امسال کیفیت کیوی های تالش بسیار مطلوب است، اضافه کرد: برداشت کیوی در این شهرستان به زودی آغاز می شود. مدیرجهاد کشاورزی تالش ادامه داد: به طور میانگین 90هزار تن کیوی در شهرستان تالش تولید می شود و امسال نیز پیش بینی می شود، میزان تولید کیوی به همین اندازه باشد. وی با اشاره به اینکه روسیه از مشتری های مهم کیوی تالش است، خاطرنشان کرد: به کیوی کاران توصیه شده است از چیدن زودرس کیوی به شدت پرهیز کنند. وی تصریح کرد: چیدن زودرس کیوی منجر به کاهش کیفیت این میوه می شود و در نهایت منجر به از دست رفتن بازارهای هدف خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code