گیل نگاه: مردی بنگلادشی به نام ابول باجاندرا به یکی از نادر ترین بیماری های دنیا مبتلا شده است؛ دستان او مانند شاخه های یک درخت رشد می کنند. باجاندرا از روستای فقیر در نقطه ای دورافتاده در بنگلادش تقریبا هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. حمام رفتن، مسواک زدن، غذا خوردن و حتی خوابیدن برای او سخت شده چرا که این بیماری نادر ژنتیکی مانند یک ویروس دستان او را از کار انداخته است. او اکنون برای زندگی کردن تنها به همسر ۲۱ ساله اش حلیمه محتاج است. پزشکان به تازگی و با کمک های مالی دیگران باجاندرا را عمل کرده اند و قسمتی از زایده های چوب مانند را برداشته اند؛ با اینکه پزشکان اعلام کرده اند روند درمانی تایکسال طول می کشد و هیچ تضمینی هم برای بهبود کامل وجود ندارد، اما خانواده باجاندرا با سبک شدن وضعیت دستان او بسیار خوشحالند. مادر باجاندرا از همه مردم خواسته برای پسرش دعا کنند تا بتواند دخترش را در آغوش بگیرد.   160226124602-tree-man-bangladesh-2-exlarge-169 160226124930-tree-man-bangladesh-3-exlarge-169
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code