گیل نگاه/ مهدیه عطایی: پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم سبز» بعد از تقریباً یک دهه توقف امسال در سراسر کشور برگزار شد. گیلانی ها اما یک مهمان ویژه داشتند، رضا کیانیان امروز سه شنبه (28 اردیبهشت) در سالن رحمدل مجتمع خاتم الانبیا ...

در روز ناآرام شورای شهر رشت صورت گرفت:
تقدیر از کارگردان گیلانی «قصه پرواز» و صاحب تاکسی کتابخانه «ساحل»
10 خرداد 95

گیل نگاه/گروه فرهنگی: در جلسه صد و چهل و سوم شورای شهر رشت (گزارش مشروح این جلسه) که با حاشیه های فراوان نیمه تمام ماند، دو مهمان فرهنگی حاضر بودند و توسط اعضای شورای شهر مورد تقدیر قرار گرفتند. هوشنگ درویش پور کارگردان گیلانی ...