بامداد امروز و بر اثر بیماری؛
حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» دار فانی را وداع گفت
22 خرداد 95

گیل نگاه: استاد حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقلاب به دلیل کهولت سن و بیماری، بامداد امروز در بیمارستان آسیا دارفانی را وداع گفت. حسین ممتحنی مشهور به حمید سبزواری در سال 1304 در سبزوار در خانواده ای مسلمان و معتقد چشم ...

پیام احمد راغب موسیقیدان گیلانی به مناسبت درگذشت حمید سبزواری:
وصل هم سبزواری را آرام ننشاند
22 خرداد 95

گیل نگاه:احمدعلی راغب موسیقیدان گیلانی مقیم پایتخت در پیامی به مناسبت درگذشت زنده یاد سبزواری شعر سبزواری را«شعر برائت» خواند و نوشت: برائت، مملو از یقین و اطمینان است اما هرگز آرام ندارد و با هیچ وصلی نیز از پای نمی ...