دو چهره آشنا برای رشتی ها ؛
یوسف لولا و سیروس فرهنگ در یک قاب
17 خرداد 94

اختصاصی/گیل نگاه: تصویر فوق که مربوط به بایگانی عکاسی دروی شهر رشت است،  «یوسف لولا» و «سیروس فرهنگ» دو چهره آشنا برای شهروندان رشت را در یک قاب نشان می دهد. دو فردی که شاید مردم رشت بسیار آن ها را ...