دکتر محمد سام کیست؟
استانداری که یک خیابان به نامش شد
18 خرداد 94

اختصاصی/گیل نگاه: یکی از خیابان هایی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ‏( ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ‏) ﺷﻬﺮﺭﺷﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ « ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮕﻞ» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺳﺎﻡ» ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿشود . ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ...

در مراسم پاسداشت مشروطه خواهان گیلانی مطرح شد؛
ضرورت ایجادخانه مشروطه در گیلان/مشروطه خواهان گیلانی مهجورند
22 تیر 96

گیل نگاه: مراسم «پاسداشت مجاهدان گیلانی در شکست استبداد صغیر و احیای مشروطه» در حالی برگزار شد که در آن از مهجوریت تلاش مجاهدان گیلانی در این راه انتقاد و بر ضرورت ایجاد خانه مشروطه تأکید شد. به گزارش مهر، در آستانه ...