با حکم وزیر علوم:
روسای 21 دانشگاه کشور منصوب شدند
19 خرداد 94

به گزارش گیل نگاه: در پی برگزاری جلسه کمیته انتخاب روسای دانشگاه های کشور، دکتر محمد فرهادی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکام جداگانه ای، رؤسای 21 دانشگاه کشور را منصوب کرد: 1.دکتر محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست ...