اولین رویداد ملی کارآفرینی چالش پویش درآمد - محیط‌زیست در گیلان برگزار می‌شود؛
به واقعیت تبدیل کردن ایده ها در 9 روز
1 شهریور 95

گیل نگاه/گروه اقتصادی: اولین رویداد ملی کارآفرینی «چالش پویش درآمد - محیط زیست» با طراحی جدید و متفاوت به میزبانی پارک علم و فناوری گیلان برگزار می شود. محمدرضا پژوهنده مسئول برگزاری رویداد چالش پویش درآمد دراین باره به گیل نگاه ...

گیل نگاه/ مهدیه عطایی: «دوشنبه بازار» پروژه ای بومی محلی است که با اقتباس از بازارهای محلی استان گیلان از پنج ماه پیش استارت خورده است و پروسه ملی شدن را نیز طی می کند. بازارچه های هفتگی گیلان که ...