علی اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهور:
پست گرفتن مجاهدان شنبه قابل قبول نیست
26 خرداد 94

گیل نگاه: «مجاهدان شنبه» شاید کمی گنگ باشد اما نه برای همه چون برخی به خوبی با این عبارت آشنا هستند چون خودشان در این دسته قرار می گیرند. مشاور ارشد رئیس جمهور درباره آنها تصریح کرد: کشور امروز با ...

گیل تکاه: مشاور ارشد رئیس جمهوری در پاسخ به برخی شائبه های مطرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تأکید کرد که رسیدگی جدی به تخلفات مؤسسه «ثامن الحجج» نشان از پاکی دولت یازدهم است. علی اکبر ترکان این سخن ...

گیل نگاه: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ارایه توضیح درباره خبرهای منتشر شده درباره بیماری «اکبر ترکان» مشاور رییس جمهوری، نیاز وی به عمل قلب باز را تکذیب کرد.

 در پی انتشار اخباری درباره ایجاد عارضه ...