معاون رئیس جمهور با اشاره به اصلاحات جدید قانون خدمات کشوری؛
حقوق بازنشستگان افزایش می یابد
29 مهر 95

گیل نگاه:معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه امسال اخرین سال دوره آزمایشی قانون خدمات مدیریت کشوری است گفت: حقوق بازنشستگان در اصلاحات جدید قانون خدمات کشوری افزایش می یابد. جمشید انصاری روز ...

گیل نگاه : با توجه به دستورالعمل وضعیت استخدامی کارکنان شاغل شهرداری ها و مجوز شماره 986720 مورخ 6/ 11/ 1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 4303 مورخ 12/ 2/ 1396 رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری ...

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد:
۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی استخدام می شوند
19 اردیبهشت 97

گیل نگاه: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام ۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی خبر داد. به گزارش ایسنا، جمشید انصاری اظهار کرد: آگهی استخدام ۱۸ هزار نفر روز سه شنبه در سایت سازمان سنجش اعلام شد و ...