گیل نگاه/امیر اردلان* اوایل سال۲۰۱۲ میلادی بود که جامعه ی بین الملل ٬ شاهد ظهور غده ای سرطانی تحت عنوان داعش در منطقه خاورمیانه بود٬ که این امر به نوبه ی خود٬ بروز ناامنی و تشویش در منطقه را سبب شد. طی ...

روایت امیرعبداللهیان از فعالیت فرمانده سپاه قدس؛
نقش سردار سلیمانی در سوریه و عراق
19 مرداد 96

گیل نگاه:هر مصاحبه چند لایه دارد، از هماهنگی برای راضی کردن مصاحبه شونده تا تعیین وقت و به هم خوردن چندباره قرار و گرفتاری های مصاحبه شونده تا بالاخره رسیدن سروقت به اتاق مصاحبه شونده، یک فراز کار است. فراز ...