گیل نگاه: نشست خبری شنبه شب رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) این بار نه در ساختمان های عظیم سوهانک بلکه در فرهنگسرای بهمن میدان راه آهن برگزار شد. پرویز فتاح دلیل این تغییر جغرافیایی را تغییر سیاست های کمیته امداد و ...

گیل نگاه: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گیلان گفت: مردم نوع دوست گیلان در نیمه نخست سال جاری حدود شش میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند که این میزان صدقه از 362 هزار و 414 صندوق بزرگ، ...