معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد:
کمک 122 میلیارد و 600 میلیون تومانی مردم به کمیته امداد
15 اسفند 95

گیل نگاه: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از جمع آوری 122 میلیارد و 600 میلیون تومان مشارکت مردمی در یازده ماه امسال خبر داد. علی محمد ذوالفقاری روز یکشنبه گفت: این مبلغ 50 میلیارد تومان بیشتر از ...

گیل نگاه: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گیلان گفت: مردم نوع دوست گیلان در نیمه نخست سال جاری حدود شش میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند که این میزان صدقه از 362 هزار و 414 صندوق بزرگ، ...