با حکم مصطفی سالاری استاندار گیلان انجام شد؛
انتصاب مسعود قوی پنجه به عنوان شهردار اهل سنت در اسالم
18 مهر 96

گیل نگاه/گروه اجتماعی: بعد از انتخاب مسعود قوی پنجه از سوی اعضای شورای شهر اسالم به عنوان شهردار این شهر، مصطفی سالاری استاندار گیلان هم طی حکمی دستور آغاز به کار او را صادر کرد. نکته مثبت در این انتخاب و ...

گیل نگاه/ مسعود قوی پنجه انگیزه های درونی افراد برای ورود به کارزار انتخابات به طور اخص شوراهای اسلامی شهر و روستا، ناگزیر از آیتم های انتخابی این متن نمی تواند باشد چرا که با سپری شدن چند دوره ازعمر شوراها، انتخابات ...