مازیار سماکچی:
رشت ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد
23 اردیبهشت 96

گیل نگاه : حسین (مازیار) سماکچی فعال اجتماعی بر ضرورت تبدیل رشت به قطب گردشگری تاکید کرد و گفت: شهر زیبای رشت مهمترین منطقه گیلان است و در منطقه جلگه ای قرار دارد و سراسر آن سرسبزی است که نما و ...

 گیل نگاه / ایمان رنجکش

امروزه با در معرض تهاجم قرار گرفتن و دست و پنجه نرم کردن طبیعت استان و کشور با انواع و اقسام تهدیدهای زیست محیطی، حراست و پشتیبانی از آن بیش از پیش ...