به گزارش گیل نگاه به نقل از هفته نامه صدا : زمان زیادی لازم نبود تا افراطیون و دلواپسان از تاکتیک جدید خود برای مواجهه با دولت یازدهم پس از توافق هسته ای رونمایی کنند. این طیف کم تعداد اما پرسروصدا تمام ...

یادداشت محمد قوچانی برای یک روزنامه فروش رشتی:
ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎﺭ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ
23 آذر 94

گیل نگاه: محمد قوچانی روزنامه نگار گیلانی با انتشار یادداشتی در هفته نامه صدا، خاطراتی از گذران زندگی اش در رشت را به بهانه درگذشت مرحوم اسماعیل(صفر) رمضانی پور، فروشنده مطبوعات در خیابان بیستون رشت نوشته است. مرحوم رمضانی پور هفته ...