گیل نگاه:در حاشیه اظهار نظر قالیباف برای هجرت به نو اصولگرایی، کیوان وارثی این طرح را در نیش خط منتشر کرد.

هشدار طباطبایی به نواصولگراها: دستتان برای مردم رو می‌شود
قالیباف و رئیسی هیچ کدام رأی نداشتند/ افراد پشت پرده اصولگرایی را به این روز رساندند
5 شهریور 96

گیل نگاه:قرارمان برای مصاحبه ساعت 9 شب در منزلش بود، بعد از نماز مغرب و عشا.یک خانه ساده که متفاوت از تصورات اولیه به نظر می رسید، بعد از چند دقیقه ای که در اتاق مملو از کتاب منتظر ماندیم حجت ...