موسسه سبزکاران بالان برگزار می کند:
دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی
28 مرداد 94

گیل نگاه/گروه اجتماعی : نشست خبری دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی که صبح روز چهارشنبه 28 مردادماه همزمان با روز جهانی عکاسی در دفتر موسسه سبزکاران بالان برگزار شد. نسیم طواف زاده مدیرعامل موسسه سبزکاران در ارتباط با انگیزه های برگزاری این ...

گیل نگاه/گروه فرهنگی: پیمان هوشمندزاده، نویسنده و عکاس چهارشنبه بیست و سوم دی ماه مهمان کتابفروشی ماه نو در رشت است. کوروش رنجبر هنرمند و عکاس گیلانی که حدود یک سال است در این کتابفروشی نشست های کتابخوانی  دارد و اجرای ...