علی دلفی چگونه قواعد کار و سرمایه را به هم ریخت؟
تشتی پر از یخ و نوشابه ای تگری/«علی تگری» و نوشابه ای که برای آیت الله هاشمی باز کرد
2 شهریور 96

گیل نگاه:آیت الله هاشمی تنها مشتری علی تگری نبوده. او توانسته در این سال ها با فروش نوشابه کنار خیابان، به یکی از جاذبه های گردشگری اهواز تبدیل شود. آنقدر که هر مسافر غریبه ای دوست دارد با او عکسی ...