ركود در معاملات و فضای مناسب برای مشتريان :
وقت خوب خرید مسکن
17 فروردین 94

به گزارش گیل نگاه: این تنها مدیران وزارت امور خارجه نیستند که سخت ترین سه ماه عمرشان را پیش رو دارند، فعالان اقتصادی نیز روزهایی دشوار را در پیش دارند خصوصا که مدیریت روزهای پس از تحریم برای بسیاری به ...

افت 10 درصدی ميانگين قيمت كنونی واحدهای مسكونی نسبت به آخرين ماه سال گذشته
اولین ریزش قیمت مسکن در سال 94
1 اردیبهشت 94

به گزارش گیل نگاه: بازار مسکن در شروع سال 94 با اعمال شوک جدید به متعاملین، عملکرد فوق العاده بهتر از آنچه برای امسال پیش بینی می شد را به ثبت رساند و باعث ریزش 10 درصدی قیمت آپارتمان در ...