گیل نگاه: محمود پیشگاه هادیان درباره وضعیت ملوان پس از تعطیلی لیگ برتر، اظها ر کرد: بازیکنان حدود یک هفته است که در سرعین اردو زده اند. این اردو با درخواست استیلی برگزار شد. حدود پنج یا شش سال ...

گیل نگاه: در اولین جلسه هیئت مدیره باشگاه ملوان احسن الله رادمهر به عنوان رئیس هیئت مدیره و میلاد رفیع نیا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرانزلی انتخاب شدند. به گزارش دیارمیرزا، هیئت مدیره باشگاه ملوان ...