گیل نگاه:نمایشگاه گروهی نقاشی موزائیک متشکل از آثار خانم مریم نظری (مدیر هنرکده سایه روشن) و 11 نفر از هنرجویان این هنرکده از تاریخ پنجم شهریور ماه به مدت 5 روز در نگارخانه آسمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد. این نمایشگاه ...