در جلسه امروز هیات دولت؛
چهار استاندار دیگر معرفی شدند
7 آبان 96

گیل نگاه:سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری های اردبیل، اصفهان، مازندران و یزد معرفی و با تصویب هیات وزیران ...

گیل نگاه: رفتار قلدرمابانه فرماندار گلپایگان در برخورد با یکی از خبرنگاران موجب برکناری وی شد. محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در گفتگویی گفت: در نشستی که امروز به منظور بررسی و تحلیل رفتار فرماندار گلپایگان با خبرنگار برگزار شد، حسین فراست ...

گیل نگاه: استاندار اصفهان گفت: با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا ۱۵ روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند. به گزارش تسنیم ، تصویب و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدیران بسیاری از وزارتخانه ها ...