مجری فراخون جمع آوری لوازم التحریرهای بلا استفاده در رشت از طرح «مهر در انتظار مهر» می‌گوید:
با یک مداد قدیمی هم می توان باسواد شد/ مهر در انتظار مهر
24 شهریور 94

گیل نگاه/ گروه اجتماعی: نظامی مدیر عامل موسسه خیریه ایزد دوستان شمال از استقبال خوب شهروندان از طرح فراخون «مهر در انتظار مهر» خبر داد. گلناز نظامی در گفتگو با خبرنگار گیل نگاه گفت: موسسه ایزد دوستان شمال برای کمک به ...

پنجمین سال جمع‌آوری لوازم التحریر برای دانش آموزان کم‌بضاعت:
«با یک مداد قدیمی هم میشه باسواد شد»
1 شهریور 96

گیل نگاه / گروه اجتماعی: طرح جمع آوری لوازم التحریر بلااستفاده و سررسیدهای قدیمی برای کمک به دانش آموزان کم بضاعت و کوشا برای پنجمین سال متوالی به همت موسسه مردم نهاد ایزد دوستان شمال و با همکاری سایر موسسات مردم نهاد، رسانه ها ...