گیل نگاه/گروه اجتماعی: به مناسبت روز جهانی اتیسم، همایش «اتیسم، روایتی از درخود ماندگی» در دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد. این همایش با حضور دکتر حسین نجمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس انجمن اعتیاد ایران روز یک ...

گیل نگاه/ شقایق نوشاد: به مناسبت روز جهانی اتیسم، همایش «اتیسم، روایتی از درخودماندگی» ظهر امروز ۲۶ فروردین ماه با حضور دکتر حسین نجمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس انجمن اعتیاد ایران و هیئت مشاورین خیریه حامیان اتیسم گیلان ...