گیل نگاه/گروه فرهنگی:محمد قوچانی روزنامه نگار گیلانی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام خود با اظهار تاسف از درگذشت افشین پرتو نوشت که مرحوم پرتو برای او تنها یک معلم خوب نبوده است. به گزارش گیل نگاه قوچانی که در سابقه اش ...

یادداشت محمد قوچانی برای یک روزنامه فروش رشتی:
ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎﺭ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ
23 آذر 94

گیل نگاه: محمد قوچانی روزنامه نگار گیلانی با انتشار یادداشتی در هفته نامه صدا، خاطراتی از گذران زندگی اش در رشت را به بهانه درگذشت مرحوم اسماعیل(صفر) رمضانی پور، فروشنده مطبوعات در خیابان بیستون رشت نوشته است. مرحوم رمضانی پور هفته ...

گیل نگاه: رئیس جمهور در حکمی محمد قوچانی که از روزنامه نگاران شناخته شده گیلانی در کشور است را به عنوان مشاور رسانه ای خود انتصاب کرد. در سابقه کاری محمد قوچانی زاده ۳۱ شهریور ۱۳۵۵ در رشت، سردبیری روزنامه اعتماد ...

گیل نگاه: محمد قوچانی با حکم رئیس دفتر رئیس جمهوری به عنوان دبیر «شورای گردآوری، تدوین و مستندسازی آثار رئیس جمهوری» منصوب شد. به گزارش ایرنا،بر اساس حکم محمود واعظی، شورایی متشکل از صاحبنطران دانشگاهی و چهره های رسانه ای با ...

گیل نگاه:  جریان اصلاحات در دولت دوم آقای روحانی در یکی از مهم ترین و حساس ترین مقاطع عمر خود بسر می برد. از یک سو این جریان با به قدرت رسیدن حسن روحانی دوباره به صحنه تصمیم گیری کشور بازگشته ...