کانون منتقدان تئاتر مرکز گیلان برگزار می کند؛
اولین دوره نمایشنامه خوانی از یونان باستان در رشت/ جزییات
23 اردیبهشت 97

گیل نگاه: اولین دوره نمایشنامه خوانی کانون منتقدان تئاتر-مرکز گیلان، سه شنبه 25اردیبهشت ماه در رشت برگزار می شود. در دوره اول این نمایشنامه خوانی، نمایشنامه «پرومتئوس دربند» از «آیسخلوس» از یونان باستان به سرپرستی احمد مرزبان اجرا می شود. حسن فتوحی، شادی تبریزی، هاله دادخواه، ستاره لعل، هامون نجفی، شایان معینی، فرزام ...

کانون منتقدان تئاتر مرکز گیلان برگزار می کند؛
دومین جلسه نمایشنامه خوانی از یونان باستان در رشت، نمایشنامه «آنتیگونه»/ جزییات
6 خرداد 97

گیل نگاه: دومین جلسه از دوره اول نمایشنامه خوانی کانون منتقدان تئاتر-مرکز گیلان، سه شنبه 8 خردادماه در رشت برگزار می شود.

در این جلسه، نمایشنامه «آنتیگونه» اثر «سوفوکلس» از یونان باستان به سرپرستی رضا خباز اجرا می شود.

ستاره لعل، ویدا دمه، کاوش مهرابی، فرزام محمدی، وحید فرمانبر، احمد مرزبان، حسن ...

کانون منتقدان تئاتر مرکز گیلان برگزار می‌کند؛
 جلسه نمایشنامه خوانی از یونان باستان در رشت، نمایشنامه «مده آ» / جزییات
20 خرداد 97

گیل نگاه: سومین جلسه از دوره اول نمایشنامه خوانی کانون منتقدان تئاتر-مرکز گیلان، سه شنبه 22 خردادماه در رشت برگزار می شود. در این جلسه، نمایشنامه «مده آ» اثر «اورپیدس» به سرپرستی امین خلیق معینی اجرا می شود. رضوانه قاسمی، مسعود شکوری، آرزو طاهری، شادی تبریزی، مریم نژاد، شهاب دست آموز، امین ...