گیل نگاه: معاون وزیر نیرو گفت: سازمان حفاظت محیط زیست اگر جزئیات را ببیند و تایید کند، پروژه انتقال آب اجرایی می شود و اگر اجازه داده نشود پروژه از این جلوتر نمی رود. عباس سروش در گفت وگو با ایلنا، ...

گیل نگاه: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش جدی کم آبی در برخی از استانها گفت : آب خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به فلات مرکزی کشور انتقال می یابد. علی بختیار روز سه شنبه ...