با برداشت بی رویه کشاورزان؛
ردپای پدیده تداخل «آب شور و شیرین» در جلگه های خزری
7 خرداد 97

گیل نگاه:  یک دکترای زمین شناسی گفت: اگر کشاورزان به برداشت بی رویه آب شیرین از جلگه خزر اقدام کنند، پدیده تداخل آب شور و شیرین اتفاق خواهد افتاد. سید رمضان موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در گفت ...