اقدام عجیب یک نظامی برای بازنشستگی؛
از شغلم خسته شده بودم، خودم را به دیوانگی زدم!
23 خرداد 97

گیل نگاه:  مرد میانسال که برای دریافت حکم بازنشستگی پیش از موعد خودش را به دیوانگی زده بود کار دست خودش داد.او در اقدامی عجیب پسر بچه همسایه را دزدید اما به جرم آدم ربایی با پنج سال حبس قضات شعبه ...