ادعای یک روزنامه درباره اسپانسرهای صداوسیما؛
حتی مهمانان برنامه ها را اسپانسرهای پولدار تعیین می کنند
23 خرداد 97

گیل نگاه: اسپانسرها و تبلیغات تا کجا قرار است مناسبات و اقتضائات رسانه ملی را تحت تأثیرخود قرار دهند؟  روزنامه «جوان» در گزارشی به موضوع اسپانسرینگ در صداوسیما پرداخته و در بخشی از آن مدعی شده است: هم اکنون اسپانسرهایی در شبکه ...