[caption id="attachment_10448" align="alignnone" width="119"] فرشته رضایی *[/caption] مهر سرآغاز دوستی هایی است که گاه تا آخر عمر به پایش می مانیم؛ قصه رفاقت ها، غم ها و شادی ها. قصه اولین روز مدرسه که از شوق حضور در تجربه ای اجتماعی، بدون ...

به روایت تصویر؛
باز آمد بوی ماه مهر؛ ماه مدرسه...
31 شهریور 96

گیل نگاه/مانی پوراحمد: به مهر که فکر کنیم، بغیر از رنگ و لعاب جدید درختان و خیابانها، حال و هوای اول مدرسه هم پس ذهنمان هست. هفت صبح ها از اول مهر، خیابان ها شلوغ تر از همیشه می شود، ...