گیل نگاه:  سخنگوی شورای نگهبان گفت: جای هیچ نگرانی در خصوص اظهارنظر نمایندگان نیست و شورای نگهبان به خاطر اظهارنظر تاکنون نماینده ای را رد صلاحیت نکرده است. کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می شود نمایندگان در دوره ...