گیل نگاه: برنامه قطع برق گیلان یکشنبه 31 تیر 97  منتشر شد. برای مشاهده برنامه قطع برق استان گیلان در روز یکشنبه 31 تیر 97 روی اینجا کلیک کنید.

گیل نگاه: برنامه قطع برق گیلان دوشنبه 15 مرداد97 منتشر شد. برای مشاهده برنامه خاموشی های احتمالی استان گیلان اینجا کلیک کنید.

خاموشی های گیلان تا کی ادامه دارد؟
برنامه امروز قطع برق گیلان (جمعه 19 مرداد97)
19 مرداد 97

گیل نگاه: برنامه قطع برق گیلان جمعه 19 مرداد97 منتشر شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان در این ارتباط گفت: خاموشی های برنامه ریزی شده در استان گیلان به علت تثبیت شرایط و کاهش دمای هوا به زودی پایان پیدا ...