گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 35 میلیون و 300 هزار ریال    + یک میلیون و 770 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 17 ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
طلا و سکه امروز (5مهر)در بازار رشت گران شد
5 مهر 97

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت با بیان اینکه طلا و سکه امروز هم در بازار رشت گران شد اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی: ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال ربع ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز(10مهر) در بازار رشت ارزان شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 45 میلیون و 70 هزار ریال        - 4 میلیون و 940 هزار ریال نیم سکه ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز(14مهر) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 40 میلیون و 500 هزار ریال     - 4 میلیون و 500 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : 20 ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 44 میلیون و 400 هزار ریال                      + 4 میلیون ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 45 میلیون ریال                                  ...