درخواست وزیر راه از دولت آذربایجان:
تامین مالی راه آهن رشت به آستارا را آغاز کنید
7 مرداد 97

گیل نگاه: با رسیدن به گام های پایانی کار ساخت راه آهن قزوین به رشت، حالا ایران آماده می شود تا مرحله پایانی اتصال این راه آهن را به مرز شمال غربی کشور نهایی کنند. خط ریلی قزوین- رشت- آستارا به ...

گیل نگاه: نماینده مردم رشت گفت: اگر شورای شهر تهران رویکرد تخصصی را دنبال کند، نگاه سیاسی نداشته باشد، حتما آقای آخوندی را به عنوان شهردار جدید انتخاب می کند. عباس آخوندی در ۵ سال وزارت ۲ مرتبه از مجلس رأی ...