گیل نگاه: همه ما می دانیم نوشابه یک نوشیدنی ناسالم و با کالری زیاد است، اما آیا نوشابه تنها نوشیدنی ناسالم است؟ در ادامه چند نوشیدنی ناسالم دیگر معرفی می شوند  نوشابه و نوشیدنی های ناسالم دیگر یک قوطی 350 گرمی نوشابه ...