گیل نگاه: مدیرفناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان خبر داد: برای اولین بار در کشور شورای هماهنگی فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک با محوریت استانداری گیلان تشکیل می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ سعید زاهدی در تشریح ...

به منظور صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از فساد اداری؛
ارائه اسناد هویتی در ادارات گیلان حذف شد
5 مهر 97

گیل نگاه: مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گیلان گفت: به منظور صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و جلوگیری از فساد اداری ارائه اسناد هویتی در ادارات و نهادهای گیلان حذف شد. سعید زاهدی در تشریح این خبر اظهار ...