گیل نگاه: پس از حذف زهرا نعمتی تنها نماینده ریکرو بانوان از رقابت های بازی های آسیایی، مسئولان مانع مصاحبه زهرا نعمتی با خبرنگاران شدند به گزارش پارس نیوز، پس از اشتباه مسئولان و حذف زهرا نعمتی از مسابقات بازی های آسیایی، هیچ یک از  ...