دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران مطرح کرد
سنبل آبی به عنوان یک تهدید بیوتروریسم، اکوسیستم، مردم و اقتصاد منطقه را تهدید می کند
28 شهریور 97

گیل نگاه: محمدپور سنبل آبی را گرانترین و مهاجم ترین علف هرز دنیا خواند و گفت: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت این گیاه را یکی از ده علف هرز مهاجم دنیا شناخته و انجمن علف های هرز آبزی نیز از ...