پیروزی حقوقی ایران در برابر آمریکا؛
لغو دستور توقیف 5 میلیارد دلار بانک مرکزی در ایتالیا
18 مهر 97

گیل نگاه: رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: دادگاه استیناف رم درخواست حدود 5 میلیارد دلاری عده ای از خواهانهای امریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد. به گزارش «انتخاب»، محسن محبی افزود: به دنبال تلاش ...