رئیس کمیسیون عمران شورای شهر انزلی خواستار شد:
بازنگری نسبت به طرح برچیدن بازار سنتی میوه فروشان انزلی
19 مهر 97

گیل نگاه: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر طی نامه ای از امیر احمدی فرد خواست تا نسبت به طرح برچیدن بازار سنتی میوه فروشان بازنگری صورت گیرد. متن کامل این نامه بدین شرح است: رییس محترم شورای اسلامی شهر بندرانزلی با سلام و ...