در بازدید از مناطق سیل زده؛
اقدام قابل تحسین بخشدار کرگانرود
19 مهر 97

گیل نگاه: بخشدار کرگانرود همزمان با روز جهانی کودک در اقدامی تحسین بر انگیز دوچرخه ای را تهییه کرده و به یادگار به این کودک اهدا کرد. مانی زرشکی بخشدار کرگانرود طی هفته گذشته در حین بازدید و سرکشی از ...