از «باقلی به چند من» تا «آغوز بازی»
نگاهی به بازی های محلی گیلان
2 آبان 97

گیل نگاه:بازی های محلی و بومی در همه جای ایران سبک مخصوص به خودشان را دارند. در این جا به معرفی بازی های محلی استان گیلان می پردازیم. ارده بوشو رشته بیه این بازی یک نوع بازی گروهی و تیمی است. شکل ...