مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در نشست خبری با رسانه ها در رشت عنوان کرد؛
بانکداری بدون نیاز به شعبه، افق بانک رسالت در سال 1400 است
3 آبان 97

گیل نگاه/گروه اقتصادی: مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بانکداری بدون نیاز به شعبه، افق این بانک در سال 1400 است. محمدحسین حسین زاده امروز در جمع خبرنگاران استان با بیان این مطلب که بانک قرض الحسنه رسالت یک بانک تخصصی قرض ...