وعده دولت محقق شد:
افزایش 26 رتبه ای اعتبار پاسپورت ایرانی
29 فروردین 94

به گزارش گیل نگاه: یکی از وعده های دولت تدبیر و امید ارتقای اعتبار پاسپورت ایرانی بود اعتباری که دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد به دلیل اظهارات تندروانه وی و اعضای کابینه اش در عرصه سیاسی به شدت ...